top of page
Two Dried Leaves

MGR. EVA CERMANOVÁ

psychoterapie

Bloom

Styl mé práce

Nabízím prostor, kde Vás nikdo nebude soudit a kde budete moci bez cenzury mluvit o svých myšlenkách a pocitech. Spolu s Vámi budu hledat vzorce, které Vám brání žít plnohodnotný život. Ve své teraupeutické práci používám metody moderní psychoanalýzy, což je psychodynamická forma terapie, která se odvíjí od dialogu mezi terapeutem a pacientem.

O mně

 Jsem kandidátkou Centra pro moderní psychoanalýzu v New Yorku. Ve své praxi jsem pracovala s pacienty CMPS Referral Service;  Rainbow Heights, lgbtq drop-in centra v Brooklynu a Upper Manhattan Mental Health Center v Harlemu. 

 

Vystudovala jsem anglický jazyk (Bc.) na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, environmentální studia (MSc.) na Central European University v Budapešti, a komparativní literaturu a filozofii (MLitt) na University of Aberdeen ve Skotsku.

Jardin.jpg

Individuální sezení 800czk/50 min

Párové sezení 1200czk/50 min

Omluvy za sezení akceptuji 48h předem, jinak je terapie hrazena v plné výši. Nejsem smluvně vázána se zdravotní pojišťovnou. Komunikace mezi námi je důvěrná. 

 

Dodržuji etický kodex České asociace pro psychoterapii.

Objednat se můžete přes e-mail, telefonicky v pracovních dnech nebo přes kontaktní formulář.

KONTAKTY

Budečská 35

Praha 2,

+420 606 041 461

bottom of page